OTEVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídek
„Pořízení EPS  “

Zadavatel: DOZP Sulická
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Se sídlem: Sulická 48, 142 00 Praha 4
IČ: 708 73 046
Zastoupený: Bc. Lenkou Kohoutovou:

Výzva k podaní nabídek dle § 53 odst. 1 a Zadávací dokumentace pro zadávací řízení dle zak. č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek v platném znění

Dokumenty ke stažení :

     Vyzva-k-podani-nabidek-a-zadavaci-dokumentace-pro-zadavaci-rizeni-Porizeni-EPS.pdf     ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Příloha č. 2.1 Zadávací dokumentace ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Příloha č. 2.1 Zadávací dokumentace ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Příloha č  2.5                                             ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Příloha č  4 ZD                                           HARMONOGRAM                                                                             KRYCÍ LIST – NABÍDKA ÚČASTNÍKA                                               SEZNAM DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ                               SEZNAM PODDODAVATELŮ                                                           SMLOUVA O DÍLO  Na Veřejnou Zakázku                                   Výkaz Materiálu                                                                                

 

UZAVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„Realizace výměníkové stanice“

Zadavatel: DOZP Sulická
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Se sídlem: Sulická 48, 142 00 Praha 4
IČ: 708 73 046
Zastoupený: Bc. Lenkou Kohoutovou:

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP a v souladu s Metodickým pokynem ředitele odboru ZSP MHMP č. 1/2014 oznamujeme rozhodnutí o výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Nejvhodnější nabídkou splňující kritéria této veřejné zakázky je nabídka uchazeče:

Název/obchodní firma: SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.

IČ: 256 482  41

Rozhodnutí O Výběru Nejvhodnější Nabídky
Rozhodnutí O Výběru Nejvhodnější Nabídky » Článek
Rozhodnuti-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky.pdf
177.5 KiB
Počet stažení: 105
Detaily

VZ Pořízení traktoru

Zadavatel: DOZP Sulická
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Se sídlem: Sulická 48, 142 00 Praha 4
IČ: 708 73 046
Zastoupený: Bc. Lenkou Kohoutovou

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP a v souladu s Metodickým pokynem ředitele odboru ZSP MHMP č. 1/2014 oznamujeme rozhodnutí o výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Nejvhodnější nabídkou splňující kritéria této veřejné zakázky je nabídka uchazeče:

VŘ POŘÍZENÍ TRAKTORU
VŘ POŘÍZENÍ TRAKTORU » Článek
VR-PORIZENI-TRAKTORU.pdf
2.9 MiB
Počet stažení: 186
Detaily

Zrušení zakázky – VZ Nákup nářezového stroje

Zadavatel: DOZP Sulická
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Se sídlem: Sulická 48, 142 00 Praha 4
IČ: 708 73 046
Zastoupený: Bc. Lenkou Kohoutovou

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel rozhoduje o zrušení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, a to z následujícího důvodu:

Hodnotící komise nedoporučila vybrat nabídku jediného uchazeče z důvodu nesplnění požadovaných podmínek zadávacího řízení.

Zruseni Vr Nakup-narezoveho Stroje
Zruseni Vr Nakup-narezoveho Stroje
zruseni_vr_nakup-narezoveho_stroje.pdf
141.4 KiB
Počet stažení: 146
Detaily
VŘ POŘÍZENÍ TRAKTORU
VŘ POŘÍZENÍ TRAKTORU
VR-PORIZENI-TRAKTORU.pdf
2.9 MiB
Počet stažení: 186
Detaily