OTEVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídek
„ Recepční služby

Zadavatel: DOZP Sulická
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Se sídlem: Sulická 48, 142 00 Praha 4
IČ: 708 73 046
Zastoupený: Bc. Lenkou Kohoutovou:

Výzva k podaní nabídek dle § 53 odst. 1 a Zadávací dokumentace pro zadávací řízení dle zak. č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek v platném znění

Dokumenty ke stažení :

                                        Zadavaci-dokumentace_Recepcni-sluzby.pdf                                          Priloha-c.-1_Kryci-list.docx                                                                                                                    Priloha-c.-2.1_Cestne-prohlaseni-o-splneni-zakladni-zpusobilosti.doc                                      Priloha-c.-2.2_Cestne-prohlaseni_Profesni-zpusobilost.doc                                                          Priloha-c.-2.3_Seznam-referencnich-sluzeb.xls                                                                                Priloha-c.-2.4_Souhrnne-Cestne-prohlaseni-o-splneni-kvalifikace.doc                                      Priloha-c.-3_Seznam-poddodavatelu.xls                                                                                            Priloha-c.-4_Cestne-prohlaseni-dodavatele.doc                                                                              Priloha-c.-5_Smlouva-o-poskytovani-recepcnich-sluzeb_zavazny-navrh.docx                        Priloha-c.-6_Cenova-nabidka.xls                                                                                                       

 

UZAVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Oznámení o výběru dodavatele

„Pořízení EPS“

Zadavatel: DOZP Sulická
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Se sídlem: Sulická 48, 142 00 Praha 4
IČ: 708 73 046
Zastoupený: Bc. Lenkou Kohoutovou:

Oznámení o výběru dodavatele

„Pořízení EPS“

vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/ 2016 Sb.,o zadávaní veřejích zakázek, ve zení pozdějších předpisů

Název/obchodní firma: TELMO, a.s.

Oznámení O Výběru Dodavatele
Oznámení O Výběru Dodavatele
Oznameni-o-vyberu-dodavatele.pdf
152.5 KiB
Počet stažení: 16
Detaily

Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení
„ Úklidové služby “

Zadavatel: DOZP Sulická
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Se sídlem: Sulická 48, 142 00 Praha 4
IČ: 708 73 046
Zastoupený: Bc. Lenkou Kohoutovou:

Zadavatel oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení, ze dne 23.10.2017 rozhodl o zrušení zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázkou, a to v souladu s ust. dle §127 odst. 1 z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

Oznámení Zadavatele O Zrušení Zadávacího řízení
Oznámení Zadavatele O Zrušení Zadávacího řízení
Oznameni-zadavatele-o-zruseni-zadavaciho-rizeni.pdf
192.7 KiB
Počet stažení: 12
Detaily

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„Realizace výměníkové stanice“

Zadavatel: DOZP Sulická
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Se sídlem: Sulická 48, 142 00 Praha 4
IČ: 708 73 046
Zastoupený: Bc. Lenkou Kohoutovou:

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP a v souladu s Metodickým pokynem ředitele odboru ZSP MHMP č. 1/2014 oznamujeme rozhodnutí o výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Nejvhodnější nabídkou splňující kritéria této veřejné zakázky je nabídka uchazeče:

Název/obchodní firma: SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.

IČ: 256 482  41

Rozhodnutí O Výběru Nejvhodnější Nabídky
Rozhodnutí O Výběru Nejvhodnější Nabídky » Článek
Rozhodnuti-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky.pdf
177.5 KiB
Počet stažení: 126
Detaily

VŘ POŘÍZENÍ TRAKTORU
VŘ POŘÍZENÍ TRAKTORU
VR-PORIZENI-TRAKTORU.pdf
2.9 MiB
Počet stažení: 204
Detaily