Snoezelen

V našem Domově pracujeme s konceptem Snoezelenu –  multismyslová místnost, která slouží nejen k relaxaci našich uživatelů, ale jako místo vzdělávání a další pedagogické podpory. Principem je každému uživateli vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční.

 

 

Mgr. Jana Biňovcová

Odborný garant Snoezelenu