V galerii můžete shlédnout fotografie nejen celého areálu domova pro osoby se zdravotním
postižením Sulická, ale také z různých společenských akcí našich klientů.