Domácnost F

V domácnosti F žije 13 klientů, z toho 10 mužů a 3 ženy. Uživatelé mají mentální postižení, někteří s projevy autistického spektra a s přidruženým duševním onemocněním. Tito klienti mají specifické potřeby, kterým se snažíme individuálně přizpůsobovat v rámci střední až vysoké míry podpory.

Zajištění specifických potřeb

Klienti jsou zde velmi komunikativní a vyžadují pozornost. Na oddělení máme jednoho uživatele na invalidním vozíku a dva klienty, kteří potřebují při chůzi podporu personálu.

Zapojení do aktivit

Klienti se rádi zapojují do aktivit na oddělení, kterými trénujeme nácvik běžných dovedností, jako je příprava snídaně, stlaní postelí, úklid pokoje atd. Klienti využívají relaxační místnost, sociálně – terapeutické dílny, jezdí do aquaparku a na kulturní akce.

Rozvoj soběstačnosti

Specifické potřeby našich uživatelů nejsou překážkou v socializaci. Nicméně je to postupný a dlouhodobý proces. Nově trénujeme nákupy s klienty a soustřeďujeme se na jejich přání a potřeby.

Fotografie z oddělení

vítek na web

Vítek Čapek

vedoucí oddělení F

+420 773 001 340
capek@dozp-sulicka.cz