Domácnost  D

V domácnosti D se snažíme vytvořit životní prostor pro uživatele se středně těžkým až těžkým mentálním znevýhodněním ve věku od 18 let. Naše domácnost je určená uživatelům, kteří nemohou žít samostatně nebo se svou rodinou, a potřebují částečnou pomoc druhé osoby.

Životní prostředí

Maximálně se snažíme o vytvoření životního prostoru pro naše klienty se středně těžkým a těžkým mentálním znevýhodněním.

Potřeby našich klientů

S vysokou péčí se personál podílí na vývoji a zajištění potřeb klientů tak, aby maximálně podporoval jejich schopnosti, svébytnost a odpovědnost za sebe samé.

Fotografie z oddělení

Flieger

Jindřich Flieger

vedoucí oddělení D

+420 773 001 394
flieger@dozp-sulicka.cz