Domácnost  C

V domácnosti C máme klienty se středním a především s těžkým postižením, navíc s různě kombinovanými handicapy. Pět z našich uživatelů je imobilních. Na tomto oddělení jsou klienti plně závislí na péči a pomoci personálu.

Individuální přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a zaměřujeme se především na jeho smyslové vnímání, nácvik a upevňování návyků ve všech oblastech poskytované podpory, se zřetelem na jejich potřeby a zájmy.

Aktivní zapojení

Na oddělení provozujeme především aktivity, jako jsou vycházky a výlety. Plánované akce směřujeme k lepší integraci uživatelů do společnosti. Zároveň se zaměřujeme na individuální zájem a podporu klientů.

Koníčky

Naši klienti se rádi zapojují do vaření ve cvičném bytě, chodí plavat, jezdí na výlety a relaxují. Také rádi hrají didaktické hry, předčítají, hrají míčové hry nebo cvičí na gymnastickém míči.

Fotografie z oddělení

OKAN9028

Kateřina Kubíková 

vedoucí oddělení C – zástup za paní Juřičkovou

+420 773 001 295
kubikova@dozp-sulicka.cz