DOBROVOLNICTVÍ

Domov Sulická nabízí možnost dobrovolnické služby, a to jak osobám vysílaným akreditovanými dobrovolnickými centry, tak i dalším osobám na základě individuálně uzavřených dohod o činnosti dobrovolníka.

 Zájemci o dobrovolnictví  obracejte se na  Bc. Marcelu Johánkovu.  johankova@dozp-sulicka.cz

Dobrovolníkem v Domově je vždy zletilá osoba, svéprávná, bez záznamu v rejstříku trestů, morálně bezúhonná a zdravotně způsobilá.

Dobrovolník může v Domově působit v přímé práci s uživatelem: jednotlivcem či skupinou, v zařízení nebo mimo zařízení. Okruh činností, které může dobrovolník v rámci svého působení v Domově realizovat je tento:

 • Volnočasové činnosti – čtení, povídání, procházky, zpívání, hraní společenských her
 • Vlastní činnosti navržené dobrovolníkem
 • Výtvarné činnosti
 • Sportovní činnosti
 • Rozvoj, nácvik, upevnění dovedností
 • Příprava do školy nebo do zaměstnání
 • Doprovod na výlety a jiné akce
 • Podávání stravy
 • Péče o domácnost
 • Základní péči o osobu: česání, stříhání nehtů, kosmetika

Dobrovolníci působící mimo přímou práci s uživateli se mohou podílet na následujícím:

 • Zajištění akcí pořádaných Domovem
 • Pomoci při větších úklidech
 • Pomoci při malování, stěhování
 • Specifické pomoci plynoucí z jejich odbornosti

Co Vám zajistíme my?

 • Možnost se realizovat při práci v sociálních službách
 • Odborné vzdělávání
 • Nabídka případové či týmové supervize
 • Zpětná vazba, reflexe Vaší dobrovolnické činností
 • Drobné občerstvení
 • Hrazení vstupů a společné dopravy, v případě že jsou obsahem činností výlety