Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Posláním Domova je poskytovat profesionální sociální služby vycházející z individuálních potřeb lidí se zdravotním postižením, vedoucí k podpoře jejich sociálních vazeb a dovedností.

O nás


Do organizace jLenka Kohoutovásem přišla v červenci 2014 s cílem stabilizovat a vytvořit domov, který bude co nejvíce odpovídat domácímu prostředí. Jsme velkým domovem a tak ho kvůli architektonickým bariérám nelze plně deinstitucionalizovat. I tak se se svými kolegy nevzdáváme, a činíme postupně kroky ke zlidštění péče, k maximální míře individualizace a možnému nácviku soběstačnosti našich klientů. S mým příchodem se podařilo provést úpravy budovy v Sulické, nově jsme vymalovali, koupili nové ložní prádlo a matrace. Podařilo se nám zefektivnit a přestěhovat sociálně terapeutické dílny a obnovit skupinu AJETO. Pro rok 2015 plánujeme další úpravy v obou budovách. Naším cílem je, aby se klienti cítili dobře, a proto se snažíme dělat naši práci co nejlépe. Děkuji kolegům a opatrovníkům za jejich práci a cením si všech, kteří přiložili ruku k dílu.

Lenka Kohoutová, ředitelka

Spolupracujeme

MPSV grey
praha4
portalgov
sulicka-loga-partneru_07
sulicka-loga-partneru_03
sulicka-loga-partneru_12
media na web
Logo Ei text dole 01
Hlavní město Praha

Zřizovatelem je Hlavní město Praha

kterému jsme za celou spolupráci neskonale vděční